sluiten

Waardeoverzicht

De verzekeringsmaatschappij waar je beleggingsverzekering is ondergebracht, informeert je minimaal één keer per jaar over de waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering. Sinds 1 januari 2008 moeten verzekeraars dat volgens een vast voorgeschreven model doen.

Het waardeoverzicht bevat de volgende informatie

  • het saldo aan het begin en het einde van het jaar

  • de betaalde premies in de afgelopen periode

  • de ingehouden premies voor het overlijdensrisico

  • de ingehouden kosten

Bij het waardeoverzicht vind je ook een opgave van de verwachte waarde op de einddatum. Is dit bedrag lager dan verwacht en niet voldoende om je doelstelling te behalen? Bekijk samen met je adviseur of je de verzekering moet aanpassen.

Meer informatie