sluiten
Home
Klacht

Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Wanneer je ontevreden bent over bepaalde zaken tijdens het adviestraject en heb je een serieuze klacht, dan kun je dit melden bij een medewerker van de betreffende vestiging. Deze zal je vragen de klacht op schrift te stellen. Na ontvangst van jouw klacht ontvang je een ontvangstbevestiging waarin je wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen wij verwachten je klacht op te kunnen lossen. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord. We streven ernaar dat de klacht binnen één maand naar tevredenheid is afgewikkeld.

Niet tevreden over de afwikkeling?

Indien je niet tevreden bent over de afwikkeling kun je de centrale organisatie hiervan in kennis stellen. Hiervoor kun je je schriftelijk wenden tot: Hypotheek Visie Centrale B.V., t.a.v. de afdeling Legal & Compliance, Postbus 429, 5680 AK in Best of per e-mail: klachtenprocedure@hypotheekvisie.nl

Vervolgprocedure centrale organisatie

Ook hier registreert men de klacht en wordt contact opgenomen met de vestiging waar je bent geadviseerd om de standpunten van beide partijen helder te krijgen. Indien nodig zal contact met je worden gezocht voor aanvullende informatie. De afdeling Legal & Compliance van Hypotheek Visie Centrale B.V. fungeert altijd als contactpersoon voor degene die de klacht heeft ingediend en tracht op basis van hoor en wederhoor te bemiddelen in de afwikkeling van de klacht. De klacht zal schriftelijk worden afgehandeld.

KiFid
Mocht je niet tevreden zijn over deze bemiddelingspoging dan heb je de mogelijkheid jouw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid). Voor het indienen van jouw klacht en/of uitleg over de klachtenregeling kun je terecht op de website www.kifid.nl.