sluiten
Home
Begrippen

Begrippen

In deze begrippenlijst leggen wij de meest voorkomende begrippen in de wereld van hypotheken aan je uit.

Advies- en bemiddelingskosten
Afkoopwaarde
Aflossingsvrije hypotheek
Annuïteitenhypotheek
Anw (Algemene nabestaandenwet)
AOW (Algemene ouderdomswet)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bankgarantie
Bankspaarhypotheek
Belastingaftrek
Bereidstellingsprovisie
Bijleenregeling
Boeterente
Boetevrije aflossing
Borgtochtprovisie (NHG)
Bouwdepot
Bouwrente
Bouwtechnische keuring
Box 1
Box 3
Bureau Krediet Registratie (BKR)
Dagrente
Dalrente
Depotrente
Eigendomsakte
Eigenwoningforfait (EWF)
Eigenwoningreserve (EWR)
Eigenwoningschuld
Energielabel
Erfpacht
Executieverkoop
Executiewaarde
Familiehypotheek
Financiële bijsluiter
Financieringskosten
Gouden handdruk
Herbouwwaarde
Hogere inschrijving
Hoofdelijk schuldenaar
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hypotheek / Hypothecaire lening
Hypotheekakte
Hypotheekaktekosten
Hypotheekgever
Hypotheeknemer
Hypotheekofferte
Hypotheekrente
Hypotheekrenteaftrek
Inboedelverzekering
Jubelton
Kadaster
Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
Koopcontract
Koopsompolis
Kosten koper (=k.k.)
Leningdeel
Levenhypotheek
Leveringsakte
Lijfrenteverzekering
Lineaire hypotheek
Maatschappelijk Gebonden Eigendom
Makelaarscourtage
Marktwaarde
Maximale hypotheek
Meerwerk
Minderwerk
Nabestaandenpensioen
Nationaal Hypotheek Garantie (NHG)
Notaris
Onroerendezaakbelasting
Ontbindende voorwaarden
Opstalverzekering
Ouderdomspensioen
Overbruggingshypotheek
Overdrachtsbelasting
Oversluiten
Overwaarde
Paseerdatum / Passeren
Premiedepot
Projectrente
Rentebedenktijd
Rentemiddelen / rentemiddeling
Rentevaste periode
Renteverlies tijdens bouw
Restschuld
Samenlevingscontract
Spaarhypotheek
Spaarpolis
Splitsingsakte
Startershypotheek
Starterslening
Taxatie
Toetsrente
Transportakte
Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
United-Link verzekering
Universal-Life verzekering
Variabele rente
Vaste rente
Vereniging van Eigenaren (VvE)
Verpanden
Voorlopig koopcontract
Vrij op naam
Waarborgsom
Werkgeversverklaring
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Woonlastenverzekering
Woonquote
WOZ-waarde
WW-uitkering
Zelfstandig ondernemer
Ziektewet
Zorgverzekeringswet (ZvW)