sluiten
Home Actueel
De AVG en uw hypotheekadviseur
Blog

De AVG en uw hypotheekadviseur

U zult het vast al wel gelezen hebben. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, in werking. Op grond van de regels in de AVG krijgt u meer rechten om te weten hoe bedrijven en instellingen met uw persoonsgegevens omgaan. De belangrijkste rechten vatten wij hieronder samen.

Laatst gewijzigd

dinsdag 22 mei 2018

Op de eerste plaats heeft u het recht om te weten dat een bedrijf of instelling bepaalde gegevens over u heeft, wat er met deze gegevens gedaan wordt en hoe lang ze worden bewaard. Het mag dus niet zo zijn dat een bedrijf over uw persoon gegevens heeft, zonder dat u dit zelf kunt weten. Een logisch gevolg hiervan is dat de betreffende onderneming u desgevraagd moet informeren, welke gegevens zij van u heeft en wat hiermee gedaan is.

Indien u kennis neemt van de gegevens die een bedrijf van u heeft, kan het gebeuren dat u constateert dat deze gegevens onjuist zijn. U heeft dan het recht om te vorderen dat deze onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.

In bepaalde situaties heeft u ook het recht om van de onderneming te eisen dat de gegevens over uw persoon definitief worden verwijderd. Dat recht bestaat echter niet altijd. Een financieel adviseur bijvoorbeeld moet op grond van de wet alle stukken die hij heeft gebruikt om tot een advies te komen, geruime tijd bewaren. Dit is vereist opdat de toezichthouder kan controleren of de adviezen wel op correcte wijze tot stand zijn gekomen.

Ook geeft de AVG u het recht om van de onderneming te vragen om de gegevens die men over u heeft aan een derde over te dragen. Tot slot is het belangrijk dat de AVG de onderneming verplicht om effectieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. U kunt hierbij denken aan wachtwoorden op computers, geheimhoudingsverklaringen, etc.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is enerzijds een ingewikkelde verzameling van regels, waarvan we in dit artikel slechts enkele onderdelen kunnen behandelen. Anderzijds is de AVG eigenlijk ook wel eenvoudig: de kantoren van Hypotheek Visie moeten heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Lees er meer over in ons privacy statement >

Heeft u vragen over hoe Hypotheek Visie omgaat met uw persoonlijke gegevens? Aarzel dan niet en stel gewoon die vraag.

Jurjen Oosterbaan
Algemeen Directeur Bureau DFO

Bonita Verberne - Casemanager bij Hypotheek Visie: Jurjen is eigenaar van Bureau DFO. Hij ondersteunt financiële ondernemingen op het gebied van ondernemerschap en strategische vraagstukken.

Deel deze pagina:

Meer actueel

Meer actueel