sluiten
Home Actueel
Marktontwikkelingen, een overzicht
Nieuws

Marktontwikkelingen, een overzicht

Het vertrouwen van de consument was flink gedaald na een instortende huizenmarkt en de kredietcrisis. Ook begin dit jaar waren hier nog sporen van te ondervinden. Gelukkig kijken we nu met een positieve blik naar de woningmarkt. Dit vraagt om een kabinet dat rekening houdt met vraag en aanbod. Wij vatten de marktontwikkelingen voor je samen.

Hypotheek Visie

vrijdag 2 juni 2017

Consumentenvertrouwen kent stijgende lijn

Vereniging Eigen Huis publiceerde onlangs cijfers over het vertrouwen van de consument in de huizenmarkt. Door middel van de Eigen Huis Marktindicator hebben ze in mei een stijging in het vertrouwen gemeten. De gunstige uitkomst hangt vooral samen met de lage rentestanden en de toenemende huizenprijzen. Ook in de hypotheekmarkt zorgt dit verschijnsel voor groei. Tot en met mei zijn dit jaar 25% meer hypotheken gesloten dan vorig jaar.

Kabinet staat voor uitdaging

Het consumentenvertrouwen stijgt, maar daarmee zijn de problemen op de woningmarkt nog niet opgelost. De hypotheekrente staat op dit moment laag. Ruim de helft van de Nederlandse bevolking denkt hier nu gebruik van te moeten maken, omdat ze verwachten dat de rente alleen maar zal stijgen. Er is echter een gebrek aan woningaanbod.

Huizenmarkt starters en doorstromers

Kortom, de vraag stijgt, maar het aanbod laat dit niet toe, met als gevolg dat vooral twintigers het kopen van hun eerste huis uitstellen. Het vinden van een geschikte woning wordt door de strenge regels moeilijker. Ook de stijgende huizenprijzen spelen hier een rol. Het CPB meldt dat starters vaak niet over voldoende middelen beschikken om een hypotheek rond te krijgen. Ook in een artikel van het CBS, in samenwerking met het Kadaster, wordt dit uitgelicht. De toename in de aankoop van woningen is lager dan gemiddeld bij jongeren tot 25 jaar. Doorstromers tussen de 35 en 45 jaar halen dit gegeven op. Zij vertegenwoordigen met een toename van 34% op jaarbasis de grootste groep huizenkopers op dit moment.

Woningaanbod senioren stijgt

In tegenstelling tot starters genieten senioren van meer aanbod. Door de vergrijzing zijn er meer ouderen en is ook het sterfpercentage hoger. Hierdoor komen meer woningen vrij. Meer dan door nieuwsbouw.

Conclusie

We kunnen concluderen dat het consumentenvertrouwen zorgt voor meer vraag naar geschikte en betaalbare woningen onder starters en doorstromers. De Nederlandse bevolking wil graag gebruik maken van de lage rentestand nu het nog kan. Echter, weerhoudt de krappe woningmarkt en de strengere regels vooral twintigers ervan om te kunnen kopen. Kortom, genoeg uitdagingen voor het nieuwe kabinet om een oplossing voor te bedenken.

Deel deze pagina:

Meer actueel

Meer actueel