sluiten
Home Actueel
Verduurzamingsopties voor lagere maandlasten
Nieuws

Verduurzamingsopties voor lagere maandlasten

Steeds meer Nederlanders maken keuzes waarbij zij rekening houden met duurzaamheid. Logisch, want hoe duurzamer je huis, hoe minder kosten je kwijt bent. Duurzaamheid biedt hierdoor niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook zeker voor huiseigenaren. Het is hierdoor belangrijk dat duurzaamheid serieus wordt genomen door de politieke partijen. 

Hypotheek Visie

dinsdag 21 november 2023

  Duurzaam bouwen 

  Met het oog op de krappe woningmarkt koppelen veel partijen duurzaamheid aan een betaalbare woning. Veel partijen richten zich op het betaalbaarder maken van verduurzamingsmaatregelen die op woningen toegepast kunnen worden.  

  Duurzaam isoleren  

  De ChristenUnie gaat voor een Nationaal Isolatie Programma: Zij willen jaarlijks € 200 miljoen extra beschikbaar stellen om burgers te helpen bij energiebesparing. Het CDA wil een minimumaandeel voor bouwen met biobased-materialen hanteren. Hiermee wordt óók het aandeel isolatie aan woningen met biobased-materialen bedoeld. In tegenstelling tot de ChristenUnie richt het CDA zich ook specifiek op het betaalbaar maken van verduurzaming onder de lage inkomens in Nederland. Het CDA pleit bijvoorbeeld voor het behouden van 0% rente bij het Nationaal Warmtefonds op de energiebespaarlening voor lage en middeninkomens. Op deze manier kunnen mensen ook zonder spaargeld hun woning verduurzamen. 

  Ook Groenlinks-PvdA en D66 richten zich op betaalbaarder isoleren. Groenlinks-PvdA komt met een isolatieoffensief waarmee woningen gemakkelijker verduurzaamd kunnen worden. Mensen met een laag- of middeninkomen krijgen voorrang bij het realiseren van duurzame isolatiesubsidies en andere verduurzamingsmaatregelen. D66 wil ook een isolatieoffensief opstarten. D66 ziet huiseigenaren van tochtige woningen en hoge energieprijzen als de groepen met de hoogste prioriteit. Ook de Partij voor de Dieren wil huiseigenaren van slecht geïsoleerde woningen als prioriteit hebben.  

  Nieuwbouw en circulair slopen 

  Net als het CDA en Groenlinks-PvdA richt ook de BBB zich op wooneigenaren met een laag inkomen. Deze groepen hebben volgens de BBB het meeste last van de hoge energieprijzen. Omdat deze groepen vaak in sociale huurwoningen wonen wil de BBB zich vooral richten op het verduurzamen van de sociale huurwoningen. Onder andere Groenlinks-PvdA en de BBB spreken verder over circulair slopen, waarbij de materialen uit gesloopte gebouwen voor nieuwe doeleindes gebruikt kunnen worden. De BBB en Groenlinks-PvdA willen natuurinclusief gaan bouwen. Vrijgekomen hout, vlas, riet en andere natuurlijke materialen moeten waar mogelijk worden gebruikt in nieuwbouwwoningen. 

  De klimaatneutrale route   

  Energieopwekking is ook een onderwerp waar veel partijen zich op richten. Ook dit biedt kansen voor woningbezitters. Want hoe meer energie je zelf opwekt, hoe lager je energierekening aan het einde van de maand is.  

  Zonnepanelen 

  Meerdere partijen willen veel meer investeren in zonnepanelen. D66 wil bijvoorbeeld de klimaataanpak versnellen door meer te investeren in wind- en zonne-energie. Ook spreken zij over een klimaatbonus voor iedereen van € 250 per jaar. Hiermee wil D66 meer duurzame keuzes onder de Nederlanders stimuleren. GroenLinks-PvdA wil ook meer investeren in zonnepanelen. Groenlinks-PvdA wil ervoor zorgen dat omwonenden kunnen profiteren van de opbrengsten van windmolens en zonnepanelen wanneer deze projecten in hun omgeving gaan plaatsvinden. Private ontwikkelaars moeten omwonenden de mogelijkheid bieden om mee te investeren. Groenlinks-PvdA wenst verder dat op huurwoningen ook zonnepanelen gelegd gaan worden. Zonnepanelen moeten volgens Groenlinks-PvdA ook beschikbaar worden voor wooneigenaren met een laag inkomen. Groenlinks-PvdA wil er verder voor zorgen dat mensen met zonnepanelen binnen een aanvaardbare termijn hun investeringen hebben terugverdiend. Ook willen zij in de toekomstige bouwbesluiten opnemen dat nieuw te bouwen gebouwen altijd voorzien zullen worden van zonnepanelen of groene daken. Ook de Partij voor de Dieren wil alle gebouwen voorzien van zonnepanelen en/of groene daken. 

  Een klimaatneutraal Nederland 

  Veel partijen willen een klimaatneutraal Nederland realiseren door zich te richten op woningen. Klimaatneutrale woningen zijn woningen waarin alleen duurzame energie wordt gebruikt. Een klimaatneutrale woning zorgt hierdoor ook voor lagere energierekeningen voor woningbezitters. De Partij voor de Dieren wil een klimaatneutraal Nederland in 2030 bereiken door huizen en kantoren energiezuiniger te maken. Dit willen zij onder andere vanwege de lagere energierekeningen die hierdoor gerealiseerd zouden kunnen worden. Het doel wat de Partij voor de Dieren hiermee wil bereiken is dat Nederland in 2030 50% minder energie gebruikt ten opzichte van 1990. 

  CO2-uitstoot 

  Andere partijen willen een klimaatneutrale toekomst realiseren door de CO2-uitstoot te verminderen. De VVD wil in 2030 de CO2-uitstoot met minstens 55% verlaagd hebben. De VVD wil dit realiseren door duidelijkheid te creëren voor de sectoren, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Net als de VVD wil ook de ChristenUnie Nederland in 2030 klimaatneutraal hebben gemaakt door de CO2-uitstoot te verminderen. Zij willen, net als D66, de uitstoot in 2030 met 60% verminderd hebben. De PVV daarentegen wil stoppen met het focussen op de vermindering van de CO2-uitstoot. De PVV geeft aan dat Nederland voor nog geen halve procent verantwoordelijk is voor de totale CO2-uitstoot, dit heeft volgens de PVV daarom geen prioriteit voor Nederland. 

  Het is duidelijk zichtbaar dat duurzaamheid een centrale rol speelt in veel politieke agenda’s. Veel duurzaamheidsinitiatieven hebben invloed op de nieuwbouw. Als het aan de politiek ligt zal investeren in verduurzaming sneller lonen voor de Nederlanders. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de economische voordelen die de politiek wil gaan waarmaken. Hypotheek Visie heeft talloze ervaren hypotheekadviseurs voor je klaarstaan die je kunnen helpen bij het maken van de juiste duurzame keuzes die binnen jouw persoonlijke situatie mogelijk zijn. 

  Deel deze pagina:

  Meer actueel

  Nieuws De visie van Hypotheek Visie: de verplichte annuïteitenhypotheek Nieuws Langere rentevaste periode populair Nieuws Nieuwe hypotheekaanbieders op de markt zorgen voor scherpe rente
  Meer actueel