sluiten
Home Actueel
WEW visie op de markt
Nieuws

WEW visie op de markt

Deze week gaf het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) haar visie op verschillende thema's in de markt. Het WEW is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In dit artikel wat gebaseerd is op een interview van een van onze partners, Munt, worden over diverse actuele onderwerpen in de markt vragen gesteld aan de directeur van NHG, Dylan Dresens.

Hypotheek Visie

vrijdag 7 oktober 2016

NHG: De laatste jaren heeft in de regelgeving de nadruk sterk op stabiliteit en veiligheid gelegen. Zijn we daarin niet een beetje doorgeslagen?

“Laat ik voorop stellen dat wij met het product NHG natuurlijk ook voor veiligheid gaan. Wij willen de stabiele factor zijn. Maar voor een gezonde markt is het essentieel de balans te vinden tussen wat verantwoord, en wat er mogelijk is. Ik denk dat de combinatie van regeldruk en de wens vanuit de consument om alles sneller en goedkoper te krijgen, ertoe heeft geleid dat we meer richting standaardisering zijn gegaan. En dan moet je oppassen. Er moet wel ruimte blijven voor maatwerk, zodat je verschillende doelgroepen kunt bedienen.”

We hebben steeds meer klanten met een hypotheek met NHG van tussen de € 350.000 en € 245.000. Bij een renteherziening kunnen ze soms beter oversluiten omdat de rente bij de betreffende aanbieder niet goed genoeg is. Bij een oversluiting kunnen ze echter geen NHG meer krijgen. Zo zet je een klant aan zijn huidige geldverstrekker vast. Dit wel toestaan zou het belang van het WEW helemaal niet schaden. Zij staan nu immers ook garant. Waarom kan het dan niet?

“Wij stellen als WEW een aantal voorwaarden aan een oversluiting met NHG. Die staan beschreven in onze voorwaarden en normen. Hierbij is de nieuwe (lagere) kostengrens echter geen belemmering. Het is dus zo dat mensen die eerder NHG hebben afgesloten onder de oude hogere kostengrens nu kunnen oversluiten met NHG. De stelling van de lezer dat het WEW dit niet toestaat, is dus onjuist.” Meer weten over wat NHG is? Lees meer over NHG.

ZZP'ers: Wat doet het WEW om voor die doelgroep een hypotheek toegankelijker te maken?

“We hebben gehoor gegeven aan de roep om een oplossing voor deze groep mensen te vinden. Voor zzp’ers die minstens drie jaar een inkomen hebben genoten uit dezelfde onderneming zijn er al mogelijkheden om een hypotheek met NHG te sluiten, hoewel het proces nog wel te wensen over laat. Enkele initiatieven bieden ook mogelijkheden aan voor zzp’ers die korter bezig zijn. Maar wij vinden dat het makkelijker moet en dat eigenwoningbezit niet mag afhangen van de contractvorm. We krijgen bijvoorbeeld regelmatig van adviseurs te horen dat ze veel drempels ervaren bij de aanvraag. We zijn met een initiatief bezig om hier met een NHG-hypotheek een oplossing voor te bieden. Dat doen we vooralsnog met een klein aantal expertpartijen waar de geldverstrekker je naar doorverwijst. Straks kunnen adviseurs dus een hypotheek aanbieden aan consumenten die minstens een jaar actief zijn als zzp’er.”

Mooi initiatief. Maar waarom nu pas?

“De mogelijkheden voor de grootste groep zzp’ers waren er al wel, maar konden beter. En met de startende zzp’ers hebben we nu pas voldoende ervaring opgedaan. We hebben ook een risicoanalyse uitgevoerd, want het moet wel verantwoord zijn voor consument, borgsteller en geldverstrekker. Maar het had inderdaad wellicht eerder gemoeten.” Lees meer over wat de mogelijkheden zijn als zzp'er.

Ouderen: Heeft het WEW daar ook al een oplossing voor?

“Dit is zeker een aandachtspunt. De groep ouderen wordt groter en doordat mensen

ouder worden en vaker zelfstandig blijven wonen, verandert hun behoefte. We zien helaas dat een groep ouderen vanwege lage inkomsten (bijvoorbeeld AOW en beperkt pensioen) zich gedwongen voelt tot verkoop van de woning, terwijl er misschien mogelijkheden zijn om de waarde in de woning te verzilveren als aanvulling op het pensioen. Voor andere mensen spelen weer thema’s zoals woningaanpassingen. Zij hebben een financieringsbehoefte om bijvoorbeeld een traplift te installeren of de benedenlaag geschikt te maken voor bewoning. Als maatschappelijke organisatie zien we dit als belangrijke ontwikkeling. We hebben er nog geen oplossing voor, maar zijn er volop mee bezig.” Lees meer over alles rondom je pensioen.

Oversluiten: Bij het oversluiten van een hypotheek is een kwaliteitsverbetering vereist. Bijna iedereen doet dan een ‘verbouwing’ van honderd euro. Waarom wordt aan deze regel vastgehouden als het WEW toch ook weet dat het een wassen neus is?

“Gelukkig wordt het gros wel gebruikt voor kwaliteitsverbetering. We zien echter inderdaad ook dat woningverbetering soms als excuus wordt gebruikt. In onze systemen zien we dan niet echt bedragen van honderd euro, maar wel bedragen onder vijfhonderd euro. We erkennen dat het gebeurt en zijn dan ook bezig om die zogenaamde deurklinkregeling aan te pakken.” Hoe werkt oversluiten? Lees meer over je hypotheek oversluiten.

Starters: Onlangs predikte Bouwend Nederland voor soepelere regels voor starters op de woningmarkt. We zouden bijvoorbeeld rekening moeten houden met een stijgend inkomen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Ik vind het op zich geen gekke gedachte. Je kunt je inderdaad afvragen of het perspectief van iemand die al dertig jaar in dienst is, niet slechter is dan een starter met dezelfde functie. We moeten anders gaan kijken naar perspectief. Wat is nu eigenlijk een bestendig inkomen? Een voorbeeld van een initiatief om anders naar bestendig inkomen te kijken is de pilot die nu loopt met Obvion, Vereniging Eigen Huis en Randstad om flexwerkers een perspectiefverklaring te bieden. Krijgt de geldverstrekker een aanvraag van een uitzendkracht binnen, dan heeft hij een perspectiefverklaring van de uitzender nodig. Als dit een succes blijkt, wordt de markt voor flexwerkers straks dus veel toegankelijker.” Lees hier meer over je mogelijkheden als starter.

Risico-opslag: Er is veel te doen geweest over het al dan niet laten vervallen van de risico-opslag wanneer het risico aan klantzijde vermindert. Moet daar niet een standaard voor komen?

“Een vergoeding berekenen voor een risico terwijl dat risico er niet meer is – dat klinkt natuurlijk gek. Maar als er een standaard voor zou komen, pleit ik er toch voor dat de hypotheekaanbieders als branche daar zelf een oplossing voor bedenken. Dat zal niet eenvoudig zijn. Ik zie ook een rol voor de adviseur weggelegd, want die heeft mijns inziens nu nog te weinig contact met de klant nadat de hypotheek is afgesloten. De adviseur zou veel meer een relatie met de klant kunnen aangaan, onder andere door proactief in te spelen op zaken zoals een risico-opslag die komt te vervallen. Dan laat je echt je meerwaarde zien.”

Vraag advies

Heb je naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen vragen? Maak een afspraak met een financieel adviseur van Hypotheek Visie en laat je goed adviseren over je mogelijkheden.

Deel deze pagina:

Meer actueel

Meer actueel