sluiten

Een nieuwe baan

Een nieuwe baan, een nieuwe uitdaging en een nieuw salaris. Maar ook nieuwe arbeidsvoorwaarden. Voorwaarden die van invloed kunnen zijn op je inkomen. Nu maar ook voor later. Denk bijvoorbeeld aan je pensioen. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten vooor je op een rij.

Verander je van baan dan is het verstandig om goed je financiën in kaart zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Een goede adviseur kan je hier bij helpen. 

Nieuwe baan? Tijd om te bekijken wat de mogelijkheden zijn samen met je financieel adviseur

Pensioen

De meeste werknemers bouwen een pensioenpotje op via de werkgever. Maandelijks betalen jij en je werkgever hiervoor een premie aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Als je van baan verandert, is de kans groot dat je ook wisselt van pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Ga goed na hoe je nieuwe pensioen wordt opgebouwd. Het pensioen dat je hebt opgebouwd via je oude werkgever verdwijnt niet. Je betaalt daar alleen geen premie meer.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoeveel je hebt opgebouwd. Je kunt dit bedrag laten staan en pas laten uitkeren als je met pensioen gaat. Het is ook mogelijk om de waarde over te dragen aan het pensioenfonds of pensioenverzekeraar van je nieuwe werkgever. Of dit in jouw geval verstandig is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Via je nieuwe pensioenuitvoerder kun je een verzoek tot waardeoverdracht doen. Je krijgt dan altijd eerst een offerte.

Nabestaandepensioen

Ben je getrouwd of woon je samen? Dan heeft je partner bij jouw overlijden vaak ook recht op een nabestaandenpensioen uit je pensioenregeling. Het nabestaandenpensioen kun je op twee verschillende manieren opbouwen. De eerste manier is een nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Er wordt bij je pensioenfonds of verzekeraar een potje (reserve) gevormd om het nabestaandenpensioen te kunnen uitbetalen. Het recht op dit nabestaandenpensioen vervalt niet. De tweede manier is een risicoverzekering. Hierbij wordt ieder jaar een premie betaald voor het risico dat je komt te overlijden. Er wordt geen reserve gevormd. Dit nabestaandenpensioen komt alleen tot uitkering als je tijdens je dienstverband komt te overlijden.

Wisselen van baan kan grotere gevolgen hebben dan je misschien zou verwachten. Als je in de pensioenregeling van je oude werkgever een nabestaandenpensioen op opbouwbasis hebt, houd je ook na je uitdiensttreding recht op het opgebouwd nabestaandenpensioen. Was er sprake van een risicoverzekering, dan is er geen reserve en vervalt dus het nabestaandenpensioen. Bij je nieuwe werkgever kun je wel weer een nabestaandenpensioen krijgen maar dit wordt alleen berekend over je diensttijd bij je nieuwe werkgever.

Waarom Hypotheek Visie

We kijken met je mee naar jouw persoonlijke financiële toekomst zodat alles goed geregeld wordt. Totaal financieel advies Onafhankelijk advies Wij kijken naar de kleine lettertjes

Maak een afspraak

Huis kopen

Als je van baan wisselt, krijg je een nieuw arbeidscontract. Dit is vaak een tijdelijk contract. Dit kan het iets lastiger maken als je je eerste huis of een ander huis wilt kopen. Wil je werkgever een intentieverklaring afgeven? Dan kun je in veel gevallen gewoon een (nieuwe) hypotheek aanvragen. Een intentieverklaring betekent dat je werkgever op de werkgeversverklaring aangeeft dat hij je na afloop van het contract in vaste dienst wil nemen. Krijg je geen intentieverklaring of werk je als uitzendkracht? Ook dan kun je een hypotheek krijgen. Belangrijk is wel dat je nu werkt en ook de afgelopen drie jaar hebt gewerkt en inkomen hebt ontvangen. Waarschijnlijk kun je wel wat minder lenen, dan wanneer je een vast contract hebt.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt raken heeft grote financiële consequenties. Werk je in loondienst? Dan krijg je meestal een uitkering vanuit de WIA (de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Maar vaak zijn er ook nog aanvullende voorzieningen via de werkgever geregeld. Check of dit bij je nieuwe werkgever ook zo is. Begin je voor jezelf? Bedenk dan goed hoe je een inkomstenterugval op kunt vangen als je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Er zijn dan geen voorzieningen vanuit de overheid waar je op terug kunt vallen.

Sta stil bij je financiën

Wil je weten welke invloed je nieuwe baan heeft op je financiën? Maak dan een afspraak met een adviseur van Hypotheek Visie.

Maak een afspraak