sluiten
Home Actueel
Belastingaangifte 2022: tips voor huizenbezitters
Nieuws

Belastingaangifte 2022: tips voor huizenbezitters

Vanaf 1 maart mag je weer de belastingaangifte doen. Deze belastingaangifte moet vóór 1 mei 2023 bij de belastingdienst binnen zijn. Het doen van je belastingaangifte is meteen een goed moment om te controleren of je voorlopige teruggave nog juist is. Als huiseigenaar moet je op een aantal zaken letten. Wij geven je een aantal tips.

Hypotheek Visie

vrijdag 24 maart 2023

Doe je aangifte op tijd

Je belastingaangifte kan ingeleverd worden tot 1 mei 2023. Daarna is dit niet meer mogelijk. Maar het kan voordelen geven om je belastingaangifte voor 1 april 2023 te doen. Zo krijg je namelijk je geld uiterlijk de eerste helft van juli op je rekening gestort, als je geld terug krijgt. Het kan echter handig zijn om wel tot de tweede helft van maart te wachten met je aangifte. Zo weet je zeker dat je alle gegevens hebt ontvangen die je nodig hebt bij je aangifte.

Controleer de vooraf ingevulde gegevens

Als je belastingaangifte doet, zul je zien dat de belastingdienst al veel gegevens heeft ingevuld. Je inkomen bijvoorbeeld, maar ook de hypotheekrente die je hebt betaald over het jaar waar je aangifte voor doet. Maar ook de WOZ-waarde van je woning en je spaarsaldo.

Het kan verleidelijk zijn om deze gegevens over te slaan en er vanuit te gaan dat ze kloppen. Loop ze echter altijd even na. De belastingdienst heeft namelijk niet altijd de meest recente gegevens. Is je WOZ-waarde nog niet ingevuld? Gebruik dan de WOZ-waarde uit de beschikking van je gemeente met als peildatum 1 januari 2021. Je hebt deze begin 2022 ontvangen.

Maximale hypotheekrenteaftrek is 36,93%

In 2013 zijn de regels van de hypotheekrenteaftrek aangepast. Wanneer je in de hoogste belastingschijf valt, kun je elk jaar minder hypotheekrente aftrekken. Heb je een jaarinkomen van boven € 69.398 dan kun je over 2021 nog maar maximaal 43% van de hypotheekrente aftrekken. Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd van 52% naar 37,05%. Dit zou eerst geleidelijk gebeuren in stapjes van 0,5% per jaar, dat komt neer op bijna 15% in 30 jaar. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 is echter besloten om de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld af te bouwen. Elkaar jaar gaat de aftrek daarom met 3% per jaar omlaag.

Kosten aftrekbaar aankoop woning

Als je in 2022 een woning hebt gekocht, mag je een aantal kosten eenmalig aftrekken van je belastbaar inkomen. Het gaat om de volgende kosten:

  1. Advies- en bemiddelingskosten van een financieel adviseur

  2. Taxatiekosten voor het verkrijgen van de hypotheek

  3. Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte

  4. Kosten voor aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  5. Bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst, maar voor het tekenen van de hypotheekakte (bij aankoop nieuwbouwwoning).

Kosten aftrekbaar oversluiten hypotheek

Heb je in 2022 je hypotheek overgesloten? De kosten die je hebt gemaakt voor het oversluiten van je hypotheek mag je eenmalig opgeven bij je belastingaangifte van 2022. Dit zijn de volgende kosten:

  1. Advies- en bemiddelingskosten van een financieel adviseur

  2. Taxatiekosten voor het verkrijgen van de hypotheek

  3. Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte

  4. Kosten voor aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  5. Boeterente in verband met vervroegd aflossen

Als je deze kosten hebt meegefinancierd in je nieuwe hypotheek, mag je de rente die je betaalt over dat extra hypotheekbedrag niet van de belasting aftrekken.

Kapitaalverzekering eigen woning

Heb je een kapitaalverzekering of bankspaarrekening voor de eigen woning? Om de uitkering van een kapitaalverzekering of bankspaarrekening onbelast te kunnen ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden was dat je ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies hebt betaald.

Per 1 april 2017 is de minimale premiebetalingsduur (tijdklem) komen te vervallen. Is de uitkering niet hoger dan € 168.500 (partner € 337.000)? Dan kun je het bedrag voortaan op elk moment belastingvrij laten uitkeren. Je moet het geld wel gebruiken om je hypotheek mee af te lossen.

Tijdelijk twee huizen: hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek?

In principe mag je alleen de hypotheekrente die betrekking heeft op het huis waar je ook daadwerkelijk woont van de belasting aftrekken. Er is een uitzondering. Ben je verhuisd naar een nieuw huis, maar heb je je oude huis nog niet verkocht? Dan heb je tijdelijk twee huizen en dus ook twee hypotheken. Je mag dan ook de hypotheekrente van je oude hypotheek van de belasting aftrekken voor een periode van maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin je de woning hebt verlaten. Voorwaarde is wel dat je oude woning te koop staat en in die tijd niet wordt verhuurd. Of staat juist je nieuwe woning leeg of is je nieuwe woning nog in aanbouw? Ook dan kun je tijdelijk de rente van beide huizen aftrekken. Het moet redelijkerwijs te verwachten zijn dat je in een van de volgende 3 kalenderjaren in de nieuwe woning gaat wonen.

Rente over restschuld aftrekbaar

Heb je je vorige woning tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 met verlies verkocht? En heb je een bedrag moeten lenen om deze restschuld terug te betalen? Dan mag je de rente over deze lening maximaal 15 jaar van de belasting aftrekken.

Lineaire of annuïteitenhypotheek? Pas je voorlopige teruggave aan

Als je een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek hebt, los je iedere maand een stukje van je hypotheek af. Hierdoor betaal je ieder jaar steeds wat minder hypotheekrente. En is dus het bedrag dat je af kunt trekken van de belasting ook ieder jaar wat lager. Heb je een voorlopige teruggave aangevraagd? Check dan of de hypotheekrente die je daarbij hebt opgegeven niet te hoog is. Anders loop je het risico dat je later juist een bedrag moet terugbetalen aan de belastingdienst. Je voorlopige aanslag wijzig je via de website van de Belastingdienst.

Heb je je belastingaangifte al verstuurd, maar heb je een foutje gemaakt of wil je gegevens wijzigen? Dan kun je dit nog corrigeren zolang de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd. Je moet de aangifte altijd wijzigen in Mijn Belastingdienst.

Deel deze pagina:

Meer actueel

Meer actueel