sluiten
Home Actueel
‘Hofjes’ voor senioren volop vertegenwoordigd in partijprogramma’s
Nieuws

‘Hofjes’ voor senioren volop vertegenwoordigd in partijprogramma’s

Ook in 2023 staat de woningmarkt nog onder flinke druk. Op 7-11-2023 bracht AFM het rapport “Trendzicht 2024” uit, waarin ook de druk op de woningmarkt wordt aangestipt. Hierin staat onder andere het volgende; “Ouderen verhuizen niet of nauwelijks. De vergrijzing draagt daardoor bij aan de geringe doorstroming op de woningmarkt en bemoeilijkt het voor koopstarters om toe te treden.”  

Voor veel starters en doorstromers is dus het lastig om een woning te vinden. Één van de oplossingen is het vinden van een passend en geschikt verhuisalternatief dat geboden kan worden aan senioren. Zo kan de doorstroom naar andere woningen bevorderd worden. Met het bouwen van hofjes willen een aantal partijen een alternatief voorstellen aan senioren om de doorstroming van woningen te bevorderen en starters een kans te bieden op de woningmarkt. Maar wat houdt dit precies in? 

Hypotheek Visie

dinsdag 7 november 2023

  Een ‘hofje’. Wat houdt dat in? 

  Het begrip hofje is een relatief oud begrip dat dateert uit de middeleeuwen. Er zijn verschillende soorten (knarren)hofjes, waarin de gemene deler het relatief dichtbij wonen van verschillende gemeenschapsgroepen is. Tegenwoordig worden hofjes vaak gezien als plaats waar met name senioren dicht bij elkaar kunnen wonen. Dit geeft een aantal voordelen; sociale cohesie, het (meer) voorkomen van het raken in een sociaal isolement en de bewoners voorzien van centrale zorg via wijkverzorging en onderlinge mantelzorg. 

  Positief effect op de woningmarkt 

  Zoals gezegd kan het wonen in een hofje voor veel ouderen een positief effect hebben op de levenskwaliteit. Thuiszorg staat vaak onder grote druk en sociaal isolement is een groot probleem voor veel senioren. Daarnaast kan een hofje zorgen voor een vorm van laagdrempelige mantelzorg.  

  Maar ook op de woningmarkt kan het bouwen van hofjes een positief effect hebben. Voor sommige senioren is er niet veel noodzaak om uit de woning te vertrekken waar ze al langer wonen. Het wooncomfort is fijn, en de buurt is bekend. Het bouwen van hofjes voor ouderen kan voor sommige senioren een stimulans geven om uit te stromen naar een andere woonvorm. Dit zorgt ervoor dat er woningen vrij kunnen komen voor een jongere generatie.  

  Wat zeggen de partijen hierover? 

  Onder andere BBB en CDA staan positief tegenover de hofjes voor ouderen. Zo pleit onder andere CDA voor een “nationaal plan voor de bouw van hofjes voor ouderen”, zo valt te lezen in het partijprogramma. Ook de VVD staat positief tegenover het bouwen van hofjes. Zo lezen we in hun partijprogramma het volgende: “We geven prioriteit aan meer woningen en woonvormen zoals hofjes, waar mensen zelfstandig, of in nabijheid van elkaar met hulp van zorg en ondersteuning, oud kunnen worden.”  

  Natuurlijk zijn er ook andere oplossingen te bedenken om de woonkwaliteit van ouderen te verbeteren. Zo pleit onder andere D66 voor het aantrekkelijker maken van de ‘omkeerhypotheek’, een hypotheek waarmee je je huis terug kunt verkopen aan de bank en hetzelfde huis vervolgens te gaan huren. Daarnaast wil 50PLUS de kleinschalige wooninitiatieven vanzelfsprekend maken. “Denk dan aan kangoeroewoningen, kleine groepswoningen en meer-generatiewoningen.” 

  In veel partijprogramma’s is overeenstemming te vinden als het gaat om het bouwen van de hofjes. Daarnaast praten veel partijen over alternatieve woonmethodes die ervoor zorgen dat senioren een prettige woonplaats krijgen, terwijl er meer woningen beschikbaar komen voor starters en doorstromers. 

  Deel deze pagina:

  Meer actueel

  Nieuws De visie van Hypotheek Visie: de verplichte annuïteitenhypotheek Nieuws Langere rentevaste periode populair Nieuws Nieuwe hypotheekaanbieders op de markt zorgen voor scherpe rente
  Meer actueel