sluiten
Home Actueel
Ondertekening convenant: Veel mogelijkheden wanneer er naar de ouderen wordt geluisterd
Nieuws

Ondertekening convenant: Veel mogelijkheden wanneer er naar de ouderen wordt geluisterd

Tegen 2040 bestaat de Nederlandse bevolking naar verwachting voor maar liefst 25% uit 65+ers. Een goede reden om eens te kijken naar de woningbehoeftes van senioren. Op 27 maart heeft Hypotheek Visie het convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen 1.0 ondertekend. Dit convenant maakt deel uit van het Programma Wonen en zorg voor ouderen, een programma dat door het ministerie is opgezet om onder andere de woningbouw te versnellen en de doorstroming van ouderen te verbeteren.  

Met het ondertekenen van dit convenant committeert Hypotheek Visie zich aan de belofte om deze doelgroep nóg beter van dienst te zijn als het gaat om het verwezenlijken van hun woonwensen. Hypotheek Visie streeft ernaar aan deze woonwensen te voldoen, zowel nu als in de toekomst. 

Hypotheek Visie

donderdag 28 maart 2024

  De ervaren Nederlander  

  Uit een onderzoek dat Bureau Vijftig, onderzoeks- en strategiebureau voor 50-plussers afgelopen week uitbracht, is gebleken dat veel ouderen helemaal niet de behoefte hebben om te verhuizen. Ongeveer 70% vindt het belangrijk om zelfstandig thuis te kunnen wonen. In deze behoefte gaat Hypotheek Visie dan ook bijdragen. Een eventuele verbouwing is meer gewenst dan een verhuizing voor de meeste mensen. En deze verbouwingen kunnen ook een positieve impact hebben op de zorg! 

  Want alhoewel veel ervaren Nederlanders niet hulpbehoevend zijn is er door de lichamelijke gebreken wel veel vraag naar medische zorg. Door de toenemende vraag naar medische zorg neemt de druk op de zorg toe. Om de zorg te ontlasten, kan het inspelen op de woningwens van 50-plussers een bijdrage leveren. Het bouwen van woningen met een badkamer op de begane grond kan het valrisico bij het op- en aflopen van de trap bijvoorbeeld al flink verlagen. Hoewel het convenant zich voornamelijk richt op het vergemakkelijken van de doorstroom voor ouderen, is het essentieel dat degenen die niet willen verhuizen zo lang mogelijk veilig zelfstandig in hun huidige woning kunnen blijven. Kijkend naar het toenemend capaciteitsproblemen in de zorg in de komende jaren is het belangrijk dat de medische zorg nu al waar mogelijk ontlast gaat worden. Op deze manier blijft medische zorg in de toekomst toegankelijk voor iedereen die hier echt niet zonder kan.  

   Ouderen ondervinden moeilijkheden bij het verhuizen. 

  Uit de resultaten van Bureau Vijftig is naar voren gekomen dat meer dan de helft van de ouderen, of ervaren Nederlanders, niet wil verhuizen. 70% van de ouderen vindt het zeer belangrijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook doordat zij zich fijn voelen in hun eigen bekende wijk is er voor velen niet de behoefte om te gaan verhuizen.   

  Voor de ouderen die wél willen verhuizen maar dit in de praktijk niet doen speelt er vaak een financiële reden mee. Zij beschouwen verhuizen niet als financieel haalbaar. Alhoewel de meeste ouderen wel vermogen hebben om te verhuizen hebben zij toch het idee dat dit niet voldoende is voor het kopen van een nieuwe woning. Senioren die willen verhuizen besluiten nog steeds te vaak om dit zonder tussenkomst van een adviseur te regelen. Hierdoor lopen zij al snel tegen het probleem aan dat banken hen niet snel een lening laten afsluiten. Dit heeft voornamelijk te maken met het inkomen van de 65+er. Een pensioen ligt vaak nu eenmaal lager dan het inkomen dat de ouderen hadden in de periode dat ze nog werkzaam waren. 

  Om de kans op het krijgen van een lening te vergroten is het belangrijk voor de ouderen dat zij kennis over hun mogelijkheden inwinnen bij een ervaren Hypotheekadviseur. De professionele hypotheekadviseurs van Hypotheek Visie kijken graag mee naar de mogelijkheden binnen het krijgen van een lening op latere leeftijd. Maak hiervoor een afspraak voor een vrijblijvend gesprek bij een ervaren Hypotheek Visie adviseur bij jou in de buurt. 

  Afspraak maken? Vul onderstaand formulier in.

  Ouderen bieden vaak een oplossing  

  De perceptie van de afgelopen jaren is dat het thuis blijven wonen van senioren vaak leidt tot het ‘op slot zetten’ van de woningmarkt. Maar de situatie is iets genuanceerder dan dat. Er komen namelijk enorm veel haken en ogen kijken bij een eventuele hypotheeklening, waardoor veel ouderen simpelweg de financiering niet rond krijgen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Bureau Vijftig dat 25% van de senioren onvoldoende inkomen heeft om te kunnen verhuizen.  

  Verder helpt het niet om deze groep hun huidige woning uit te “dwingen” naar kleinere woningen. Bureau Vijftig geeft namelijk ook aan dat veel ouderen niet verhuizen, omdat zij hier simpelweg weinig mee opschieten. Door ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in een voor hun geschikte woning wordt de kans vergroot dat ouderen langer zonder fysieke klachten en medische zorg kunnen doorleven, wat onder meer de druk op de zorgsector ten goede kan komen. Met het oog op het aantal 65+’ers wat de komende jaren flink zal toenemen is het tevens belangrijk om nu al goed in te spelen op hun wensen en behoeften. Uit onderzoek van Bureau Vijftig blijkt namelijk dat 67% van de senioren zich niet herkent in de bewustwordingscampagnes.  

  Ben je een ervaren Nederlander en wil je weten van Hypotheek Visie voor jou kan betekenen? Maak dan vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend gesprek bij een Hypotheek Visie adviseur bij jou in de buurt!  

  Deel deze pagina:

  Meer actueel

  Nieuws ‘Hofjes’ voor senioren volop vertegenwoordigd in partijprogramma’s Nieuws 1,8 miljoen huishoudens ontevreden over hun woonsituatie verhuizen of blijven wonen Blog Verhuizen of blijven wonen: wat is verstandig?
  Meer actueel