sluiten
Home Actueel
Terugdringen aflossingsvrije hypotheek of verduurzamen
Nieuws

Terugdringen aflossingsvrije hypotheek of verduurzamen

Hypotheek Visie waarschuwt dat de voorlichting aan consumenten met een aflossingsvrije hypotheek niet moet ontaarden in ongewenste sturing van de consument. De keten bepleit dat er meer aandacht gaat naar mogelijk voor de consument betere alternatieven, dan het tussentijdse gedeeltelijk aflossen van de hypotheekschuld.

Hypotheek Visie

maandag 8 juni 2020

Omvang aflossingsvrije hypotheek

De helft van de Nederlandse hypotheekschuld bestaat op dit moment uit aflossingsvrije hypotheken. Het gaat dan om een bedrag van circa 260 miljard euro. Dit betreft alle leningsdelen die aflossingsvrij zijn. Van de huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek heeft iets minder dan de helft een volledig aflossingsvrije hypotheek. In 54% van de huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek, bevat de hypotheek ook leningdelen die wél gegarandeerd zijn.

Omvangrijke voorlichtingsactie

Op aandrang van DNB en AFM zijn Nederlandse geldverstrekkers al geruime tijd geleden gestart met een intensieve voorlichtingscampagne richting huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Doel van de campagne is zeker te stellen dat de betreffende consument beseft dat de hypotheek op enig moment moet worden afgelost. En om de consument te stimuleren, indien mogelijk, tussentijds de schuldpositie te verlagen door tussentijds af te lossen.

Goede actie maar met een grote maar…

Raj Singh, managing shareholder van Hypotheek Visie: “Uiteraard delen wij de motivatie van waaruit AFM en DNB aandacht voor dit onderwerp vragen. Het is belangrijk dat consumenten een goed inzicht hebben in de financiële verplichtingen

die zij zijn aangegaan. Toezichthouders hebben denk ik terecht gesignaleerd dat bij veel consumenten met een aflossingsvrije hypotheek dit correcte inzicht ontbreekt. Ik vind dat in de campagne en in vele klantgesprekken, te eenzijdig het accent wordt gelegd op het aanwenden van beschikbare liquiditeiten voor het versneld aflossen van een deel van de hypotheekschuld.

Ik vind dat hier opnieuw een gevaar van misleiding of ten minste ongewenste sturing dreigt. Indien een huiseigenaar beschikt over bepaalde liquiditeiten dan vind ik dat er een gedegen en reproduceerbare afweging moet plaatsvinden over de vraag of deze wordt gebruikt voor het aflossen van de schuld, dan wel voor de financiering van het verduurzamen van de woning”, aldus Raj Singh.

“De keuze om de prioriteit te leggen bij het verduurzamen van de woning is niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt vaak goed te verantwoorden. Maar ook bij het financieel doorrekenen kun je vaak aantonen dat de consument financieel in een betere situatie komt door beschikbare liquiditeiten te besteden aan verduurzaming. Hierdoor gaan woonlasten omlaag. In tegenstelling tot simpelweg de schuld terug brengen en onderwijl zien dat door de jaren heen veel euro’s ‘door de schoorsteen vliegen’.”

Deel deze pagina:

Meer actueel

Meer actueel