sluiten
Home Actueel
Uitdagingen rondom wonen blijven in 2021
Nieuws

Uitdagingen rondom wonen blijven in 2021

Hypotheek Visie heeft gemengde gevoelens over het jaar 2020. De organisatie kan commercieel terugkijken op een zeer sterk jaar. Tegelijkertijd signaleert Hypotheek Visie groeiende maatschappelijke uitdagingen rondom het thema “wonen”.

Hypotheek Visie

woensdag 9 december 2020

Sterk 2020

Raj Singh, Managing Shareholder van Hypotheek Visie, blikt terug op 2020. “Hypotheek Visie kan terugkijken op een sterk jaar. We zijn gegroeid naar 62 aangesloten vestigingen, veelal op franchisebasis. In 2020 zijn we gestart met het concept Hypotheek Visie LITE. Een concept waardoor startende ondernemers makkelijker kunnen instappen binnen de franchiseketen. Het is ideaal voor ondernemers die in een beschermde omgeving willen doorgroeien naar een volwaardig hypotheekadvieskantoor.”

In het afgelopen jaar hield Hypotheek Visie lange tijd rekening met een dramatische terugval van de activiteiten op het gebied van hypotheekbemiddeling. “Elke maand was er de onzekerheid of corona invloed zou hebben op de huizenmarkt. Teruggang is gelukkig uitgebleven. Sterker nog, we kunnen terugzien op één van de beste jaren in onze geschiedenis. Medewerkers op onze kantoren, evenals de medewerkers bij aanbieders, hebben enorm veel werk verzet om de grote hoeveelheid nieuwe transacties te verwerken. Daarnaast zijn alle werkprocessen veranderd door corona. Daarvoor verdienen de mensen in onze sector grote waardering en respect.”

Duurzaamheid niet alleen baseren op kostenbesparingen

“We zien dat het thema “wonen” ook in de aanloop naar de verkiezingen in 2021 veel aandacht krijgt”, aldus Raj Singh. “Denk aan het verduurzamen van de woning. Dat de financieel adviseur op het moment van aankoop van de woning de klant kan helpen bij financiering van verduurzaming staat niet ter discussie. We moeten wel voorzichtig zijn met het “verkopen” van het financieel voordeel door verduurzaming van de woning.

Toekomstige energieprijzen zijn niet alleen onzeker, maar ook kosten als onderhoud, afschrijvingen, extra kosten verzekeringen, etc. laten zich niet altijd goed berekenen. We moeten op dit punt realistisch blijven richting de consument. Het treffen van maatregelen voor het verduurzamen van de woning is om veel redenen goed en verstandig. De zekerheid waarmee “besparingen” op twee cijfers achter de komma worden geprognosticeerd, mag voorzichtiger gebracht worden.”

We moeten op de fundamenten kunnen vertrouwen

Een ander onderwerp waarmee de sector de samenleving kan helpen, betreft de problematiek rondom de funderingen van woningen. Het bericht in de media afgelopen jaar dat de fundamenten van meer dan 1 miljoen woningen grote risico’s lopen om door verzakking ernstig beschadigd te raken, heeft geleid tot veel bezorgde reacties van huiseigenaren. “Ook in de contacten die wij met geldverstrekkers hebben, merkte ik dat dit bericht reden gaf tot zorg. Heel begrijpelijk, want mocht deze schade zich daadwerkelijk manifesteren, dan betekent dit dat de zekerheden die de banken denken te hebben, stukken minder zijn dan dat men veronderstelde. Dit kan dan leiden tot de noodzaak van extra reserveringen die door de lage rente de toch al onder druk staande marges verder laten krimpen.”

Raj Singh vervolgt: “Een deel van de dreigende verzakkingen is het gevolg van menselijk handelen zoals het verlagen van het waterpeil in het belang van de landbouw. De overheid zal keuzes moeten maken. Liever vandaag dan morgen. De financiële sector kan helpen om deze groeiende problematiek op te lossen.”

Verwachting dat politiek in 2021 fors zal ingrijpen

“Dagelijks maken de collega’s op onze vestigingen situaties mee waarin consumenten kansloos zijn in een markt waar de woning steeds vaker bij opbod wordt verkocht. Daardoor vissen steeds meer woningzoekenden financieel achter het net, tegenover mensen die woningen opkopen om tegen grof geld te verhuren. Dit fenomeen is denk ik maatschappelijk volledig uit de hand gelopen. Het kan bijna niet anders dan dat de politiek hier op korte termijn fors gaat ingrijpen. Dat zal verder gaan dan een paar procent hogere overdrachtsbelasting.” Raj Singh geeft aan dat de sector de samenleving kan helpen door terug te keren naar het uitgangspunt dat woningen er zijn voor een maatschappelijk basisbehoefte en niet om tegen woekerprijzen te verhuren als beleggingsobjecten.

Verwachtingen zijn ook voor 2021 positief

De verwachtingen van Hypotheek Visie voor 2021 zijn positief. Raj Singh: “Er is een reële kans dat corona de woonwensen van consumenten nog verder beïnvloedt. We zien al een verschuiving van de wens om dicht bij werk te wonen, naar een ruimere woning en prettige woonomgeving. Hier kunnen vele nieuwe adviesvragen uit ontstaan. Veel consumenten kunnen daarnaast fors besparen op hun woonlasten door nu voor een nieuwe rentevast periode te kiezen met een lage rente, maar ook door kritisch te kijken naar de hypotheekrenteaftrek. Het kan aantrekkelijker zijn om te kiezen voor een deels aflosvrije hypotheek. Dat vergt telkens arbeidsintensief advies op maat. Wij zien hierin nog veel mogelijkheden voor de met ons samenwerkende ondernemers. Het kunnen aantrekken van voldoende, goede, nieuwe collega’s zou in 2021 wel eens een grotere uitdaging kunnen worden.”

Deel deze pagina:

Meer actueel

Meer actueel