sluiten
Home Actueel
2024: Dit gaat er allemaal veranderen
Nieuws

2024: Dit gaat er allemaal veranderen

Het einde van 2023 nadert. Om je goed voor te bereiden op het nieuwe jaar heeft Hypotheek Visie gekeken naar de veranderingen die 2024 met zich mee gaat brengen. Zo veranderen de kansen voor alleenstaanden, stijgt de NHG grens en wordt er in 2024 anders naar de studieschulden gekeken. Begin goed aan het nieuwe jaar door te weten welke kansen 2024 voor jou met zich meebrengt!

Hypotheek Visie

woensdag 13 december 2023

  Afgeloste studieschuld 

  Goed nieuws! Het schuldbedrag wat afgestudeerden maandelijks aflossen gaat vanaf 2024 flink meetellen voor het bepalen van de te verstrekken hypotheek. Deze nieuwe manier van de maximale hypotheek bepalen geeft een preciezer beeld van wat je naast de rente en aflossing van de studieschuld aan hypotheeklasten kan betalen. Hierdoor ontstaat er voor afgestudeerden meer ruimte om te lenen voor een woning.  

  Een andere verandering die in 2024 zal plaatsvinden is de rente op de studieschulden die zal stijgen naar 2,56%. Volgens de demissionaire minister van onderwijs, Robbert Dijkgraaf, is het niet mogelijk om deze rentestijging ongedaan te maken.  

  De rente op de studieschuld wordt telkens vastgezet voor 5 jaar. Deze stijging raakt het komende jaar dus alleen de mensen die een studieschuld hebben waarvan de rente de afgelopen 5 jaar heeft vastgestaan. Het nieuwe beleid, wat zich richt op het afgeloste gedeelte van de studieschuld, dient om de forse renteverhoging die vanaf 2024 op studieschulden van toepassing zal zijn te verzachten. Op deze manier hebben woningzoekers met een studieschuld een grotere kans op een hogere hypotheek.  

  Heb je een studieschuld en wil je weten hoeveel hoger jouw hypotheek in 2024 kan zijn? Kom dan eens langs voor een gratis en vrijblijvend gesprek met een van onze professionele hypotheekadviseurs. 

  Stijging van de NHG grens 

  De woningwaarde voor huizen die in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt per 1 januari 2024 verhoogd van € 405.000 naar € 435.000. Woningzoekers die in 2024 een woning kopen met een woningwaarde van € 435.000 of lager komen door deze wijziging in aanmerking voor de NHG.  

  Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de stichting die de NHG beheert, biedt bescherming aan huiseigenaren in het geval van financiële problemen, gedwongen verkoop of restschulden. Ook dient de NHG als een vangnet voor geldverstrekkers en verhoogt het de leningsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Daarbij rekenen banken met de NHG een lagere rente dan zonder de NHG. Over de volle looptijd van de hypotheek scheelt dat veel geld. Kopen met een NHG biedt dus meer zekerheid, maar ook een goedkopere lening. 

  Maar let wel op, het uitgangspunt van de NHG is nooit om de schulden van woningkopers over te nemen. Per casus wordt er gekeken of en in welke mate de NHG ondersteuning gaat bieden. 

  Wil je meer weten over jouw mogelijkheden en de gestegen NHG grens inhoudelijk? In het onderstaande artikel gaat Hypotheek Visie hier uitgebreid op in. 

  Meer leencapaciteit voor energiezuinige woningen 

  Vanaf 1 januari 2024 zal de maximale hypotheek in Nederland naast het inkomen van de woningzoeker en de waarde van de woning ook afhangen van het energielabel van de woning. Huiseigenaren die een energiezuinige woning hebben kunnen hierdoor aanzienlijk meer gaan lenen. Voor woningen met het energielabel A++++ in combinatie met een energieprestatiegarantie van minimaal 10 jaar betekent dit een maximale stijging van het extra te lenen bedrag tot € 50.000. Voor woningen met energielabel A of B zonder de energieprestatiegarantie stijgt het extra leenbedrag naar € 5.000. 

  Voor huiseigenaren die hun woning met energielabel E, F, G, D, of C willen verduurzamen kan er vanaf 2024 geleend worden tot maximaal € 20.000. Bij de woningen met energielabel A of B stijgt dit extra te lenen bedrag voor verduurzaming naar € 10.000. De nieuwe wetgeving moet woningzoekers en -eigenaren stimuleren om meer te investeren in energie-efficiënte upgrades. Dit is niet alleen belangrijk voor de energierekeningen die met deze upgrades verlaagd kunnen worden, maar ook voor het dragen van een grotere hypotheeklast. 

  Lees meer over de effecten van deze nieuwe maatregel op de Nederlandse woningen in het onderstaande artikel. 

  Verhoging hypotheekrenteaftrek

  In 2024 vindt er een wijziging plaats in de hypotheekrenteaftrek. Deze wordt verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Hierdoor kan de hypotheekrente tegen een hoger percentage worden afgetrokken. Wel is het zo dat deze wijziging voor de meeste mensen niet tot nauwelijks merkbaar is, aangezien het om een kleine stijging van 0,04% gaat.  

  Vanaf 2024 daalt ook de vrijstelling van de Wet van Hillen naar 80,01% voor woningeigenaren die (bijna) volledig hun hypotheek hebben afgelost. Dit betekent dat zij in 2024 19,99% van het eigenwoningforfait moeten opgeven. Deze wijziging kan resulteren in een stijging van de inkomsten uit de eigen woning. Dit kan ertoe leiden dat je inkomstenbelasting ook gaat stijgen. 

  Volledig verval overdrachtsbelasting

  Starters die voldoen aan de voorwaarden kunnen profiteren van een volledig verval van de overdrachtsbelasting voor woningen met een koopsom tot € 510.000. Waar het verval van de overdrachtsbelasting in 2023 nog gold voor woningen met een koopsom tot € 440.000 stijgt deze koopsom in 2024 dus naar € 510.000. 

  Kopers die in aanmerking komen voor het verval van de overdrachtsbelasting zijn tussen de 18 en 35 jaar oud op het moment van de woningkoop. Ook hebben zij nog niet eerder gebruikgemaakt van deze vrijstelling. Daarnaast moet de gekochte woning het hoofdverblijf worden en mag de taxatiewaarde in het gevalideerde taxatierapport niet hoger zijn dan de woningwaardegrens. Tot slot moet je om aanspraak te maken op de vrijstelling een verklaring invullen voor de Belastingdienst. Doorstomers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen mogen ook aanspraak maken op deze vrijstelling. 

  Lees het onderstaande artikel om meer te weten te komen over jouw mogelijkheden door het vervallen van de overdrachtsbelasting. 

  Meer budget verduurzamingssubsidies 

  Ook in 2024 kunnen er weer subsidies worden aangevraagd voor het verduurzamen van je woning. Waar het kabinet in 2023 € 560 miljoen vrijmaakte voor het verduurzamen van woningen en kantoorgebouwen is er voor 2024 € 600 miljoen vrijgemaakt. Dit is € 40 miljoen meer dan vorig jaar. De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) dient ervoor om isoleringsmaatregelen zoals warmtepompen en elektrische kookvoorzieningen voor iedereen financieel mogelijk te maken.  

  De regeling ziet er anders uit dan in 2023. Zo wordt aanspraak maken op de subsidie makkelijker voor mensen die monumentale woningen willen isoleren. Omdat gebruikmaken van milieuvriendelijk isolatiemateriaal vaak erg duur is wordt het aanvragen van de ISDE ook voor degenen die met milieuvriendelijk isolatiemateriaal willen isoleren makkelijker gemaakt vanaf 2024. 

  De schenkingsvrijstelling

  Vanaf 1 januari 2024 veranderen de schenkingsregels in Nederland. Alleen de ouders van kinderen tussen de 18 en 39 jaar kunnen dan nog eenmalig een bedrag van €31.813 schenken. Voor kinderen geldt verder een schenkingsvrijstelling van €6.633 per kind per jaar, terwijl kleinkinderen van derden kunnen rekenen op een vrijstelling van €2.658 per jaar.

  Hoewel ontvangers een schenkingsbelasting van 10% moeten betalen, brengt schenken nog steeds een groot voordeel met zich mee. Bijvoorbeeld, een schenking van €130.000 resulteert in een belasting van €13.000. Desondanks blijft er een aanzienlijk bedrag van €117.000 over, waardoor ontvangers een lagere hypothecaire lening kunnen aangaan en woonlasten beter draagbaar zijn over de komende 30 jaar.

  Hoewel het betalen van schenkingsbelasting in eerste instantie dus als een financieel nadeel kan worden gezien, kan het eigenlijk een zeer verstandige strategie zijn. Het bovenstaande voorbeeld van een schenking voor een woningaankoop illustreert hoe, ondanks de belasting van 10%, ontvangers nog steeds een aanzienlijk bedrag overhouden. Deze bedragen kunnen cruciaal zijn voor het financieren van een woning. Ook dragen zij bij aan lagere woonlasten op de lange termijn. Het slim inzetten van de schenkingsbelasting kan dus een positieve impact hebben op de financiële situatie van de ontvangers.

  Wil jij een afspraak met één van onze adviseurs?

  Meer leencapaciteit voor alleenstaanden 

  Voor alleenstaanden brengt 2024 een positieve verandering met zich mee. Alleenstaanden met een inkomen vanaf € 28.000 kunnen vanaf 2024 maximaal € 16.000 meer lenen. Met een modaal inkomen van € 40.000 kunnen alleenstaanden in 2024 maximaal € 185.000 lenen. Volgens het Nibud kan de leencapaciteit van alleenstaanden omhoog doordat zij in vergelijking tot samenwonenden lagere vaste lasten hebben.  

  Hoewel de leencapaciteit voor alleenstaanden stijgt ten opzichte van 2023 is het nog steeds niet voldoende om een woning mee te kunnen kopen op veel plekken in Nederland. Het aandeel betaalbare woningen in Nederland is nog altijd te klein. Vooral in de Randstad is er een schaarste in betaalbare woningen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lag de gemiddelde huizenprijs in de Randstad vorig jaar rond de € 430.000. Ongeacht de schaarste in woningen zorgt het verhogen van de leencapaciteit voor alleenstaanden wel voor meer mogelijkheden. Dit is een eerste stap in de goede richting. 

  Wil je weten welke mogelijkheden jij krijgt door de stijgende leencapaciteit? Onze ervaren hypotheekadviseurs bespreken graag deze mogelijkheden met je in een gratis en vrijblijvend gesprek. 

  Deel deze pagina:

  Meer actueel

  Nieuws De visie van Hypotheek Visie: de verplichte annuïteitenhypotheek Nieuws Langere rentevaste periode populair Nieuws Nieuwe hypotheekaanbieders op de markt zorgen voor scherpe rente
  Meer actueel